Tanuljon törökül!

Tanuljon törökül!

1.

Jelenleg Törökország és más országok közötti gazdasági és kereskedelmi, valamint a történelmi és kulturális kapcsolatok révén a török, mint idegen nyelv tanulása gyorsan terjed a világ minden részén.

A világ minden táján a Yunus Emre Enstitüsü irányítása alatt működő Török Kulturális Központok megalapulásával a törökül tanulni vágyók a saját országukban kapnak lehetőséget a török nyelv tanulására.

 A Yunus Emre Török Kulturális Központokban szervezett török nyelvtanfolyamokon mind a az idegen nyelv tanulásának alapelveit, mind pedig az Közös Európai Nyelvi Referenciakeret által megállapított nyelvi szinteket és készségeket alapul vevő nyelvoktatás folyik. A tanfolyamokon, kihasználva a technika adta lehetőségeket, a hallgatók igényeinek megfelelő minőségben modern technikával készített segédanyagokkal gazdagítjuk a nyelvoktatást.

A kulturális központokban az általános tanfolyamok mellett szakmai, fordító, idegenforgalmi nyelvtanfolyamokat, valamint a gyerekek számára külön nyelvi csoportokat is indítunk. A tanfolyamot sikerrel elvégzőknek pedig lehetőséget kínálunk arra, hogy részt vegyenek a Török Nyári Iskolában. Itt a tanulók mind fejleszthetik, illetve gyakorolhatják nyelvtudásukat, mind pedig, közelebbről megismerhetik Törökországot és a török kultúrát.

2.

Törököt tanítunk a világnak

2009-től máig kulturális központjainknak megközelítőleg 26 000 hallgatója volt. A kulturális központokon kívül katonáknak, bankároknak, üzletembereknek (üzleti török nyelv), gyerekeknek és turkológia hallgatóknak külön csoportokat alakítunk ki. Emellett civil szervezetek török nyelvoktatását is támogatjuk segédanyagokkal és oktatókkal.  

Figyelembe vesszük a tanulók egyéni képességeit

Az oktatási rendszerben felmérjük a tanulók egyéni képességeit, különbségeit, és az igényeknek megfelelően különböző területeken nyitunk kurzusokat. Az oktatás hatékonysága érdekében, csoportok kialakításánál figyelembe vesszük a törökül tanulók céljait, igényeit, korát és iskolai végzettségét.

A modern oktatási módszereket vesszük alapul  

A Yunus Emre Török Kulturális Központokban szervezett török nyelvtanfolyamokon mind a az idegen nyelv tanulásának alapelveit, mind pedig az Közös Európai Nyelvi Referenciakeret által megállapított nyelvi szinteket és készségeket alapul vevő nyelvoktatás folyik. A tanfolyamokon kihasználjuk a technika adta lehetőségeket.

 

 

Beszélgető klubokkal biztosítjuk a tanulók számára a nyelv gyakorlását

A hallgatók megszerzett nyelvtudásának elmélyítése érdekében minden nyelvi szinten „Beszélgető Klubokat” hozunk létre. Természetes környezetben, tanórák és a vizsga légkörétől távol szervezünk beszélgetéseket, ahol a tanulók szabadon elmondhatják véleményüket mindenféle témában.

Olvasás Órákat szervezünk

Játékos Olvasás Órákat szervezünk legalább egyszer egy héten a könyvtárban.

A nyelvoktatást különféle segédanyagokkal gazdagítjuk

A török nyelvórák „U” alakban elrendezett osztálytermekben, 8-16 fős csoportokban zajlanak. A hallgatók igényeinek megfelelő minőségben modern technikával készített segédanyagokkal gazdagítjuk a nyelvoktatást. Tankönyveket, munkafüzeteket, tanári segédkönyveket, olvasókönyveket és szövegeket, interaktív könyvet és tematikus képes szótárat, szókincsfejlesztő képanyagokat, valamint audiovizuális segédanyagokat használunk.

Időt és teret áthidalva tanítjuk a török nyelvet

A világ minden tájáról érkező törökül tanulni vágyók száma gyorsan növekszik. Különösképpen azok számára, akik távolról, autodidakta módon szeretnék tanulni a nyelvet, a Török Távoktatás keretében online török nyelvi csoportokat hozunk létre.