Ismerje meg a török kultúrát!

Ismerje meg a török kultúrát!

Yazıcı-dostu sürüm

A Yunus Emre Enstitüsü rövid időn belül figyelemreméltó számban és minőségben szervezett különböző programokat. A gazdag kulturális forrással rendelkező Törökország rátermett képviselőkkel való bemutatása elsődleges céljává vált Intézetünknek. Tevékenységeinkkel, országunk kiemelkedő és gazdag kultúrájának külföldön való bemutatását tűzzük ki célul.

Törökországot a világon leginkább a történelméről ismerik. A mi célunk pedig, a történelemből ihletet merítve ennek a gazdag gyűjteménynek a bemutatása, de másfelől, a modern művészetekre és kultúrára is nagy hangsúlyt fektetünk. Ősi hagyományaink kulturális kódjait a modern világ művészetével egyesítve egy sokszínű kulturális perspektívát igyekszünk kialakítani. A török irodalom halhatatlan írója, Ahmet Hamdi Tanpınar szerint, a folyamatos megújuláshoz változni kell. Mindennek, ami él, változnia kell, sőt, tartozik azzal, hogy a dinamizmusát is változtatja, megújítja. Csakhogy, ez a változás csak akkor tud folytonossá válni, ha a saját irányában történik. Ezt a jelenséget Ahmet Hamdi Tanpınar így fogalmazza meg: “továbbhaladva változni, változva haladni tovább”. Azért, hogy a kulturális folytonosság megszakítások nélkül, egy új összetételben tudjon végbemenni, a hagyománynak és a modernizmusnak együtt kell mozognia.

Tanpınar elképzeléséhez hasonlóan, a Yunus Emre Enstitüsü is továbbhaladva változik, változva halad tovább. A hagyományinkból merített ihlettel a modern világban élő emberekhez kívánunk szólni, és feltárva előttük a folytonosan fejlődő és változó kulturális gyűjteményünket igyekszünk bemutatni mindent, ami ehhez az országhoz kapcsolódik. Dedét Wagnerrel, Yunust Verlaine-nel, Bakit Goethevel összekapcsolva egy új kombinációt létrehozva mutatjuk be tevékenységünket. Nem csupán a saját kulturális atlaszunkban szereplő színeket, hanem ugyanakkor törekszünk arra is, hogy megismerjük más népek sokszínű kulturáját is.

Éppen ezért fontosak számunkra egy külföldi kulturálás intézetet befogadó ország kulturális értékei. Azért, hogy a befogadó ország és a vendégország között jó kapcsolat legyen, közös eseményeket szervezünk, melyek lehetőséget biztosítanak a kulturális kölcsönhatás eléréséhez. Nem csupán a bemutatás, hanem ugyanakkor a megismerés is a célunk.

Intézetünk célja, nem csak a törökországi, kulturális területen tevékenykedők, hanem a történelem során, vagy napjainkban Törökországgal kapcsolatban álló művészek, gondolkodók és tudósok megismerése és bemutatása. Fontosságot tulajdonítunk minden kulturális együttműködésnek és közös programnak. Hisszük azt, hogy a közösen szervezett programok a kulturális kölcsönhatás leggyorsabb és leghatékonyabb platformjai.

Célunk az, hogy a változó világban országunk kulturális és tudományos értékeit nemzetközi fórumon bemutassuk, és hogy “más országok tapasztalatait” átvegyük. Úgy gondoljuk, hogy osztozni a kulturán ls a tudományon minden szempontból hasznos és értékes. Ezzel a célkitűzéssel továbbra is összekapcsoljuk Dedét Wagnerrel, Yunust Verlaine-nel és Bakit Goethevel.